<tbody id="ir4rd"><noscript id="ir4rd"></noscript></tbody>
  1. <rp id="ir4rd"></rp>

   <em id="ir4rd"><acronym id="ir4rd"><u id="ir4rd"></u></acronym></em>
   <dd id="ir4rd"></dd><li id="ir4rd"><acronym id="ir4rd"></acronym></li>
    <dd id="ir4rd"></dd>
    <th id="ir4rd"></th>
    <em id="ir4rd"></em>
   1. <th id="ir4rd"></th>
    今天是:
      溴乙烷
      1-溴-2-氯乙烷
      1,3-二溴丙烷
      氯丙烷
      2-氯丙烷
      1,3-二氯丙烷
      1-溴-3-氯丙烷
      1-氯丁烷
      氯代異丁烷
      2-溴丁烷
      1,4-二溴丁烷
      1,4-二氯丁烷
       
    傳真:0515-81089889
    郵箱:sales@gaoyuchem.com
     
    鹵代烴類
    序號 CAS NO. 產品名稱 結構式 純度 UN 代碼
    1 74-96-4 溴乙烷 ≥99% 1891
    2 107-04-0 1-溴-2-氯乙烷 ≥99% 2810
    3 109-64-8 1,3-二溴丙烷 ≥99% 1993
    4 540-54-5 氯丙烷 ≥99% 1278
    5 75-29-6 2-氯丙烷 ≥99% 2456
    6 142-28-9 1,3-二氯丙烷 ≥99% 1993
    7 109-70-6 1-溴-3-氯丙烷 ≥99%
    8 109-63-3 1-氯丁烷 ≥99% 1127
    9 513-36-0 氯代異丁烷 ≥99% 1127
    10 78-76-2 2-溴丁烷 ≥99% 2339
    11 110-52-1 1,4-二溴丁烷 ≥99% 2810
    12 110-56-5 1,4-二氯丁烷 ≥99% 1993
    13 6940-78-9 1-溴-4-氯丁烷 ≥99% 1993
    14 543-59-9 1-氯戊烷 ≥99% 1107
    15 137-43-9 溴代環戊烷 ≥99% 1993
    16 111-24-0 1,5-二溴戊烷 ≥99%
    17 628-76-2 1,5-二氯戊烷 ≥99% 1152
    18 54512-75-3 1-溴-5-氯戊烷 ≥99% 2810
    19 544-10-5 氯己烷 ≥99% 1993
    20 629-03-8 1,6-二溴己烷 ≥99% 2810
    21 2163-00-0 1,6-二氯己烷 ≥99% 3082
    22 6294-17-3 1-溴-6-氯己烷 ≥99% /
    23 629-04-9 溴代正庚烷 ≥99% 1993
    24 111-85-3 氯辛烷 ≥99% 1993
    25 1002-69-3 氯癸烷 ≥99% 3082
    26 2162-98-3 1,10-二氯癸烷 ≥99% 3082
    27 112-52-7 氯代十二烷 ≥99% 3082
    28 N/A 溴代異十三烷 ≥98.5% /
    29 2425-54-9 氯代十四烷 ≥98.5% 3082
    30 4860-03-1 氯代十六烷 ≥98.5% 3082
    31 3386-33-2 氯代十八烷 ≥98.5% 1593
    鹵代羥酸及其衍生物
    序號 CAS NO. 產品名稱 結構式 純度 UN 代碼
    32 79-08-3 溴乙酸 ≥99% 3425
    33 96-32-2 溴乙酸甲酯 ≥99% 2643
    34 105-36-2 溴乙酸乙酯 ≥99% 1603
    35 5292-43-3 溴乙酸叔丁酯 ≥99% 1993
    36 107-59-5 氯乙酸叔丁酯 ≥99% 2920
    37 598-72-1 2-溴丙酸 ≥99% 3265
    38 5445-17-0 2-溴丙酸甲酯 ≥99% 2920
    39 535-11-5 2-溴丙酸乙酯 ≥99% 2920
    40 80-58-0 2-溴丁酸 ≥99%
    41 2052‘-1-9 2-溴代異丁酸 ≥99% 3261
    42 600-00-0 2-溴異丁酸乙酯
    43 3196-15-4 2-溴丁酸甲酯 ≥99% 3265
    44 533-68-6 2-溴丁酸乙酯 ≥99% 1993
    45 23877-12-5 2-溴代異丁酸叔丁酯 ≥99%
    46 584-93-0 2-溴戊酸 ≥99% 3265
    47 19129-92-1 2-溴戊酸甲酯 ≥99%
    48 615-83-8 2-溴戊酸乙酯 ≥99% 3265
    49 609-12-1 2-溴代異戊酸乙酯 ≥99%
    50 616-05-7 2-溴己酸 ≥99% 3265
    51 5445-19-2 2-溴己酸甲酯 ≥99%
    52 615-96-3 2-溴己酸乙酯 ≥99% 3265
    53 70610-87-6 2-溴辛酸 ≥99% 3265
    54 5445-22-7 2-溴辛酸甲酯 ≥99%  
    55 5445-29-4 2-溴辛酸乙酯 ≥99%  
    56 506-96-7 乙酰溴 ≥99% 1716
    57 22118-09-8 溴乙酰氯    
    58 598-21-0 溴乙酰溴 ≥99% 2513
    59 598-22-1 丙酰溴    
    60 563-76-8 2-溴丙酰溴 ≥99% 3265
    61 7148-74-5 2-溴丙酰氯    
    溴代苯環類
    序號 CAS NO. 產品名稱 結構式 純度 UN 代碼
    62 7789-60-8 三溴化磷 ≥99% 3264
    63 542-18-7 氯代環己烷    
     
    精品丝袜国产自在线拍小草_日本A∨好看AV高清在线观看_亚洲精品免费线视频观看视频_日韩三级片免费视频